The Ekwesha

କଷ କେତେ କଷୁଛ ମୋତେ

କଷ କେତେ କଷୁଛ ମୋତେ

କଷି କେଉଁଯଶ ପାଇଛ କାରେ

କଷି ଅତୀତରେ କଷଟୀ ପଥରେ

କଉଶିଳ ଶିର ଲମ୍ବିଛି ଗଳେ ।

କଷିଥିଲ ଥରେ ବୈଲୋଚନ ସୁତେ

ବାମନ ହୋଇଣ ଦାନର ନିମିତେ

ହେଲା କେଉଁ ଯଶ ଆହେ ପୀତବାସ

ରଖିଲ ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ।

କଷିଥିଲ ଦିନେ କୁନ୍ତୀସୁତ ମନ

ପୁତ୍ର ମାରି ହସ୍ତେ ଦେଲା ସେତ ରାଜନ

ହୋଇଣ ଲଜ୍ଜିତ ତୁମ୍ଭେ ଜଗନ୍ନାଥ

ତତ୍‌କ୍ଷଣେ ବଂଚାଇଲ କୁମରେ ।

ତାଙ୍କପରି କାହିଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ

ସହଜେ ମୁଁ ଅଟେ କଳିର ମାନବ

ଦାସେ କରି ନାଶ ଆହେ ପୀତବାସ

କେଉଁ ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ବିଶ୍ୱରେ ।

କଷ କେତେ କଷୁଛ ମୋତେ