Ashwini Kumar Rath

The Ekwesha

ଲଳିତା ଠାରୁ ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ହୃଷୀକେଶ

ଲଳିତା ଠାରୁ ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ହୃଷୀକେଶ

ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଲା ମନେ ଜାତ

ଦିବା ଶେଷ ଅନୁସରି କିଶୋରୀ ସୋହାଗ ସ୍ୱରୀ

କାମଶରେ ହୋଇଲେ ପିଡ଼ିତ ।୧ ।

ଖେଳ ପରିହାସଣିତ ମର୍ମେଲାଗେ ବିପରୀତ

ରାଧା ଭାବେ ବିହ୍ୱଳିତ ମତି

ଗୋପାଳ ପୁଅକୁ ଛନ୍ଦେ ଭଣ୍ଡିଲେ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧେ

ଅଦୂରେ ଶୁଭୁଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଗତି ।୨ ।

ଚାଲ ସର୍ବେ ପଳାଇବା ଏ ବନେ ଆଉ ନଥିବା

ଥିଲେ ଏଥି ପଡ଼ିବ ପ୍ରମାଦ

କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ପୋଏ ଅନ୍ତରେ ପାଇଣ ଭୟେ

ସଂଗ କରି ଚଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ।୩ ।

ମାୟାଧର ମାୟାକଲେ ଛାୟା କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗେନେଲେ

ଏକା ବସି ଭାଳନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି

ରାଧାଭାବେ ଯଦୁନାଥ ବିରହେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ

ଦିବା ଶେଷେ ହୋଇଲାକି ରାତି ।୪ ।

କିଶୋରୀ ପୁରେ ଗମନ କଲେ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ

ଜଗତ ବନ୍ଦନ ପୀତବାସ

ରାଧା ମାଧବ ମଂଜୁଳ ଯୁଗଳ ପଦ କମଳ

ଦୀନ ହୀନ ବାସୁଦେବ ଆଶ ।୫ ।

ଲଳିତା ଠାରୁ ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ହୃଷୀକେଶ
Get latest news, stories and videos