The Ekwesha

ଦୂତିକା ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ଆଗମ ଶୁଣି ଚପଳା କିଶୋରୀ

ଦୂତିକା ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ଆଗମ ଶୁଣି ଚପଳା କିଶୋରୀ

ଚପଳ ଗତିରେ ପୁର ମଣ୍ଡାଇଲା ନାନା ଚିତ୍ର ଭଂଗୀ କରି ।୧ ।

ନାନା ବିଧି ଛନ୍ଦ ଚଉଷଠୀ ବନ୍ଧ କଳାଧଳା ପୀତରଙ୍ଗ

ଲେଖେ ସୁଯତନେ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଆସିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ।୨ ।

ଶ୍ୟାମ ସ୍ନେହେ ଧନି ହୋଇ ସୋହାଗିନୀ ଯତନେ ମଣ୍ଡେ ପଲଙ୍କ

ତୂଳୀତଳ୍ପ ପରେ ସୁଝୀନ ନେତରେ ଉପରାଣ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ।୩ ।

ଚିତ୍ରରୂପ ପରି ସାଜିଲା କିଶୋରୀ ମଜ୍ଜାଇବ ହରି ମନ

ପିତାମ୍ବରୀ ସଂଗେ ସଜାଇଲା ରଂଗେ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ମାନ ।୪

ସୁବାସ ପନିର ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଯତନେ ରଖିଲା ଗୋଳି

ମନ ଛନଛନ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ଶରଣ ନିରତେ ଭାଳି ।୫ ।

ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ସଜାଡ଼ି ରାଇ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ବସିଲା ଧ୍ୟାଇଁ

ଜଗତ ବନ୍ଦନ ନନ୍ଦ କୁମର ଦୀନ ହୀନ ଜନେ କରୁଣା କର ।୬ ।

ଦୂତିକା ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ଆଗମ ଶୁଣି ଚପଳା କିଶୋରୀ