Shankar Jaikishan Music

Hare Kaanch Ki Choodiyan (Year 1967)

Movie Banner: Kishore Sahu Productions (P) Ltd.

Movie Director: Kishore Sahu

Number of Scores: 6