Shankar Jaikishan Music

Gaban (Year 1966)

Movie Banner: B. J. Productions

Movie Director: Krishan Chopra, Hrishikesh Mukherjee

Number of Scores: 7