Shankar Jaikishan Music

Tumse Achcha Kaun Hain (Year 1969)

Movie Banner: Pramod Films

Movie Director: Pramod Chakravarty

Number of Scores: 7