Shankar Jaikishan Music

Shikast (Year 1953)

Movie Banner: Asha Deep

Movie Director: Ramesh Saigal

Number of Scores: 12