Shankar Jaikishan Music

Pyar Mohabbat (Year 1966)

Movie Banner: Alankar Chitra

Movie Director: Shankar Mukherjee

Number of Scores: 10