Shankar Jaikishan Music

Papi Pet Ka Sawal Hain (Year 1984)

Movie Banner: Filmnagar

Movie Director: Sohanlal Kanwar

Number of Scores: 7