Shankar Jaikishan Music

Duniya (Year 1968)

Movie Banner: Time Films

Movie Director: T. Prakash Rao

Number of Scores: 6