Ashwini Kumar Rath
Dil Ek Mandir (Year 1963)

Movie Banner: Chitralaya, Chennai

Movie Director: C. V. Sridhar

Number of Scores: 8