Shankar Jaikishan Music

Dharti (Year 1970)

Movie Banner: Chitralaya, Chennai

Movie Director: C. V. Sridhar

Number of Scores: 7