Shankar Jaikishan Music

Chori Chori (1973) (Year 1973)

Movie Banner: K. P. K Movies

Movie Director: Kewal P. Kashyap

Number of Scores: 6