Shankar Jaikishan Music

Basant Bahar (Year 1956)

Movie Banner: Shree Vishwa Bharati Films Private Limited

Movie Director: Raja Nawathe

Number of Scores: 9